Minulé životy – cesty naší duše

Publikoval(a) Markéta Steinbergerová dne

 

Naše dušička si uchovává v paměti všechny naše minulé životy; je jako archiv, v němž je zapsána minulost i přítomnost. Můžete vnímat “stesk dušičky po domově”, to jsou “prostřihy” z předchozích životů. To, že se nám v současném životě ten minulý připomíná, není jen pro nic za nic, vždy to něco znamená a má to svou příčinu.

Když se nacházíme v krizové životní situaci a přestáváme situaci zvládat, otevře se nám jako reakce na danou konkrétní otázku minulý život, ztělesňující ten problém, který nás náhle navštívil. Při otevření tohoto života si na problém vzpomeneme, uvědomíme si ho, odpustíme si a naše předchozí ztracené vědomí může opět přibývat. Určitě se nám uleví a danou krizovou situaci zvládneme daleko lépe. Jako terapeutce zabývající se i nahlížením do minulých životů, se jich přede mnou otevřela už dlouhá řada. Když vplynu do předchozího života svého klienta, prožívám vše, co tehdy prožili i oni. Jsou to mnohdy neuvěřitelné příběhy plné smutku, bolesti a trápení, které ale často končí šťastně. Když si uvědomíte, že se vám dostalo odpovědi na váš dotaz, prostoupí vás radost z pochopení. Všechno, co nyní prožíváme, má svůj hluboký smysl. Každá životní etapa nás může něco naučit a poznáme tak to, co potřebujeme vědět. To, že hledáte pomoc, je pro vás především pozitivní cesta, nemusíte se ničeho obávat. Je dobré vzít si ze své minulosti to nejlepší a pokračovat dál v tomto pozemském životě – budete tak lépe připraveni překonávat vše, co vás potká či překvapí, když to nejméně čekáme.

 

Několik slov o mně
Jsem připravená lidem pomáhat. Vím, že je to mé životní poslání v mém současném životě, stejně jako to u mne bylo i v mých životech předchozích. Už od dětství jsem na sobě pozorovala, že jsem jiná než ostatní děti. Něčím jsem se od nich odlišovala, aniž bych si to příliš uvědomovala. Cosi ve mně dřímalo a začalo se projevovat přibližně v sedmi letech. Občas se mi při pohledu na některé lidi stávalo, že jsem viděla, co se jim přihodí v budoucnu a jaké je může potkat neštěstí. Když mi bylo asi jedenáct let, začala jsem se náhle bát informací, které ke mně přicházely od mých duchovních průvodců, nechtěla jsem je už slyšet. Stalo se to v den, kdy jsem dostala informaci o jednom člověku, kterého jsem potkala cestou ze školy. Tento muž středního věku tehdy vystoupil z auta a mile se na mě usmál. Já ho ale svým vnitřním zrakem viděla při velké autohavárii, kdy přišel o obě nohy a zůstal na invalidním vozíku. Bylo mi ho líto a už jsem nic podobného nechtěla vidět a tak jsem si tyto informace s pomocí mých duchovních rádců uzavřela. Nyní jim děkuji. Vím, že by to pro mne bylo v oné době velice nebezpečné a příliš bych se tím trápila. Další informace ke mně začaly přicházet, když mi bylo 13 let. Tenkrát jsem dostala první vykládací karty od své maminky, která je podědila po své mamince, mé babičce. To, co ve mně tenkrát po nějaký čas dřímalo, se opět objevilo a zůstalo mi dodnes – senzitivní, jasnozřivé, spiritistické schopnosti.

 

 

Všichni jsme vnímaví
Všichni máme nadání vnímat energie, které jsou kolem nás i v nás, ale protože jsme každý jiný, pociťujeme je i jiným způsobem. Může to být prostřednictvím srdce nebo duše, ale nikdy ne prostřednictvím racionálního myšlení. Co právě vnímáme, nám zprostředkovává informace o lidech. Jedná se o jakýsi instinkt, činnost duší, kdy jedna duše podvědomě přijímá informace od jiných a naopak. K někomu cítíme sympatie, k někomu antipatie a vnímáním těchto pocitů můžeme začít trénovat i vnímání různých energií. Jsem tu pro vás, abych vám s tím vším pomohla udělat ten první důležitý krok k sebepoznání a sebepřijetí. Duchovní svět mě využívá jako prostředníka k předávání energie a informací, a to, že mohu lidem takto pomáhat, mi dává neuvěřitelnou chuť do života. Přeji i vám, abyste dosáhli skutečného souladu se svým vnitřním světem a dosáhli vnitřní vyrovnanosti. K tomu vám napomůže i úsměv na tváři, který vám život rozzáří. V řešení vašich fyzických, psychických, vztahových i jiných potíží vám napomůže náhled do minulých životů, případně výklad karet.

Kategorie: O mně